Pardubice

20.9.2018 Přednáška CSPI - Život Mohameda

V dnešní době, vyostřené imigrační krizí, přichází do Evropy spolu s migranty nejen jejich kultura, ale i víra. Tou je ve velké míře islám a o jeho obsahu a vlivu na vše neislámské se vedou rozbouřené diskuze. Lze však na islám nahlížet zcela pragmaticky, tak jak činí Centrum pro studium politického islámu, což je neziskové, apolitické a nenáboženské mezinárodní vzdělávací hnutí věnující se osvětě o islámské politice. Připravili jsme pro Vás vzdělávací přednášku, kde se Mgr. Jan Zmeškal z CSPI bude věnovat vlivu proroka Mohameda, jako posvátného vzoru a předlohy dokonalého chování muslimů, vůči svobodné společnosti nevěřících i 1400 let po jeho smrti.

-vstupné dobrovolné-


Upozornění: V průběhu besedy může být pořizován obrazový a audio materiál pro potřeby veřejné prezentace Pardubického Salónu a svou účastí na akci dává návštěvník souhlas se zveřejněním případného záznamu své osoby.
plakat
V následujících dnech Vás budeme nadále informovat zde i na našem Facebooku.