Pardubice

23.4.2019 Petr Hampl a David Bohbot: Beseda

Jak si můžete přečíst v úvodní informaci k naší stránce, jsme lidé spíše konzervativní a nacionálně orientovaní. Z toho plyne, že pro nás je v současném složení parlamentu těžké najít stranu, která by alespoň částečně odpovídala našemu vidění světa.
Z těch několika málo subjektů, které mají reálné představy, co se dá v EP dělat a zároveň do něj kandidují, je pro nás nejpřijatelnější Alternativa pro ČR 2017, jejíž kandidátku vede Judr. Klára Samková.
S jejím spolkem Éra Žen jsme již některé akce spoluorganizovali a ani další představitelé Alternativy nám nejsou zcela neznámí.

Připravili jsme besedu s Klárou Samkovou a dalšími členy volebního týmu. Jste srdečně zváni.
Mimořádně v Domě Techniky na náměstí Republiky.

-Vstupné dobrovolné-


Upozornění: V průběhu akce může být pořizován audiovizuální záznam pro potřeby veřejné prezentace Pardubického salonu a svou účastí na akci udělujete souhlas se zveřejněním případného záznamu své osoby.
plakat
V následujících dnech Vás budeme nadále informovat na našem Facebooku.